Chương Trình Sinh Hoạt Các Ngày Trong Tuần
Thứ Ba-Thứ Năm (1)

05:30 am             Thức dậy
06:00 am             Hô canh sáng và thiền tập
06:30 am             Tụng Kinh
08:00 am             Ăn sáng
09:00 am             Làm công việc Chùa
10:00 am             Học và nghiên cứu Phật pháp
12:00 at noon      Ăn cơm chánh niệm
01:00 pm             Chỉ tịnh và thiền buông thư
02:00 pm             Làm công việc Chùa
03:00 pm             Học và nghiên cứu Phật pháp
05:00 pm             Ăn chiều
06:00 pm             Thiền hành và thiền ca
07:00 pm             Tụng Kinh
09:00 pm             Hô canh tối và thiền tập
11:00 pm             Tắt đèn đi ngủ

________________*******________________

Chương Trình Thiền Tập Vào Ngày Thứ Bảy Hàng Tuần (2)


10:00 am                 Thiền tập
10:15 am                 Tụng Kinh
10:45 am                 Thiền hành
11:00 am                 Pháp thoại và pháp đàm
12:00 at noon          Ăn cơm chánh niệm
01:00 pm                 Thiền buông thư
01:30 pm                 Thiền ca
02:00 pm                 Hoàn mãn

________________*******________________

 

Chương Trình Tu Học Hàng Tuần Và Hàng Tháng
Tại Chùa Pháp Nhãn Năm 2016


Tháng 1

Chủ Nhật, ngày 03/01/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 10/01/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp 

Chủ Nhật, ngày 17/01/16 - 11:00 am
             Thiền tập, tụng Kinh, niệm Phật, và Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 24/01/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp

Chủ Nhật, ngày 31/01/16 - 11:00 am
             Học Phật pháp bằng tiếng Anh và Việt


Tháng 2

Chủ Nhật, ngày 7 /02/16
             Chuẩn bị đón Tết truyền thống 

Chủ Nhật, ngày 8,13 /02 /16
             Đón Tết truyền thống Việt Nam, năm Bính Thân 

Chủ Nhật, ngày 14/02/16 - 11:00 am
             Khai Kinh Phúc Đức (3) và Pháp thoại đầu năm

Chủ Nhật, ngày 21/02/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp

Chủ Nhật, ngày 28/02/16 - 11:00 am
             Cúng Rằm THÁNG Giêng


Tháng 3

Chủ Nhật, ngày 06/03/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 13/03/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp

Chủ Nhật, ngày 20/03/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 27/03/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp


Tháng 4

Chủ Nhật, ngày 03/04/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Khóa Tu Mùa Xuân và Lễ vía Quan Âm có Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 10/04/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật pháp

Chủ Nhật, ngày 17/04/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 24/04/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp


Tháng 5

Chủ Nhật, ngày 01/05/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 08/05/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật Pháp

Chủ Nhật, ngày 15/05/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 22/05/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Khóa Tu Mùa Hè, Đại Lễ Phật Đản, Lễ làm người Phật tử có Pháp thoại
   
Chủ Nhật, ngày 29/05/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt


Tháng 6

Chủ Nhật, ngày 05/06/16 - 11:00 am 
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 12/06/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật pháp

Chủ Nhật, ngày 19/06/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 26/06/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp


Tháng 7

Chủ Nhật, ngày 03/07/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 10/07/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật pháp

Chủ Nhật, ngày 17/07/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 24/07/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp

Chủ Nhật, ngày 31/07/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Ngày Tu Học an lạc, Lễ Vía Quan Âm có Pháp thoại


Tháng 8

Chủ Nhật, ngày 07/08/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 14/08/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật Pháp

Chủ Nhật, ngày 21/08/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Khóa Tu Mùa Thu, Đại Lễ Vu Lan, Lễ làm người Phật tử có Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 28/08/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật Pháp  


Tháng 9

Chủ Nhật, ngày 04/09/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 11/09/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật pháp

Chủ Nhật, ngày 18/09/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 25/09/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp


Tháng 10

Chủ Nhật, ngày 02/10/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 09/10/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật pháp

Chủ Nhật, ngày 16/10/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 23/10/16 - 9 am tới 4 pm
             Khóa Tu Mùa Đông và Lễ vía Quan Âm có Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 30/10/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp


Tháng 11

Chủ Nhật, ngày 06/11/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 13/11/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật Pháp

Chủ Nhật, ngày 20/11/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 27/11/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp

 

Tháng 12

Chủ Nhật, ngày 04/12/16 - 9:00 am tới 4:00 pm
             Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại

Chủ Nhật, ngày 11/12/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật pháp

Chủ Nhật, ngày 18/12/16 - 11:00 am
             Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh và Việt

Chủ Nhật, ngày 25/12/16 - 11:00 am
             Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện Phật Pháp


Chú Thích

             Thứ Bảy hằng tuần có thiền tập và học Phật pháp từ 10:30 am tới 12:00 at noon

________________*******________________

 

(1) Thứ Sáu là ngày thư giản trong tuần.

(2) Chủ Nhật hàng tuần có chương trình sinh hoạt riêng cho người Việt.

(3) Kinh này (Mahamangala sutta) tìm thấy trong Sutta Nipata II thuộc Pàli tạng. Kinh tương đương trong Hán tạng là phẩm Cát Tường (phẩm thứ 42) của kinh Pháp Cú Thí Dụ (211, tạng Kinh Ðại Chính).

@ Phap Nhan Temple - Del Valle, TX

W3Counter