Nghi Thức Tụng Kinh Lễ Tạ Ơn

Nghi Thức Phật Đản

Nghi Thức Tụng Niệm Hàng Ngày

Nghi Thức Ăn Cơm Chánh Niệm

Nghi Thức Hôn Lễ

Nghi Thức Ba Nương Tựa Năm Điều Đạo Đức

Nghi Thức Cúng Năm Mới

Nghi Thức Tụng Kinh Cầu An

 

Nghi Thức Tụng Kinh Lễ Tạ Ơn

(Thiền Tập khoảng 15 phút)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)

Dâng Hương
Xin tốt như hoa sen
rạng ngời như Bắc đẩu
xin quay về nương tựa
bậc Thầy của nhân thiên.

Hương đốt khói trầm xông ngát
kết thành một đóa tường vân,
đệ tử đem lòng thành kính
cúng dường chư Phật mười phương
giới luật chuyên trì nghiêm mật
công phu thiền định tinh cần
tuệ giác hiện dần quả báu
dâng thành một nén tâm hương.

        Chúng con kính dâng hương lên chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, chư hộ pháp, thiện thần, chứng minh lòng thành kính của chúng con. (Chuông)

Kính đảnh lễ Tam Bảo

        Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương (C, 1 lạy).
        Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương (C, 1 lạy).
        Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương (C, 1 lạy).

Khai thi kệ
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

Kinh Từ Bi

        Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết xử dụng ngôn ngữ từ ái. Họ là những người biết sống cuộc đời đơn giản và hạnh phúc, sống đời sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn, không đua đòi chạy theo đám đông.
        Những người ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười.
Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm:
        Nguyện cho mọi người và mọi loài đươc sống an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.
        Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được an lành, những loài yếu, loài mạnh, những loài cao, loài thấp, những loài lớn, loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh, và những loài sắp sinh.
        Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng vì ai giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn.
Như một bà mẹ đang đem thân mạng của mình che chở cho đứa con duy nhất. Ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài.
        Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta bao trùm tất cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ điều gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút oán hờn hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào ta đi, đứng, nằm, ngồi, miễn là ta còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống hòa bình và cao đẹp nhất.
        Với tuệ giác chân chính, khi thực hành từ bi, hành giả không rơi vào tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp..., chuyển hóa dần ham muốn, sống đời sống lành mạnh, đạt thành trí giác, và chắc chắn sẽ vượt qua khỏi sinh tử luân hồi. (C)

Ai khôn ngoan muốn cầu hạnh phúc
Và ước mong sống với an lành
Phải tài năng, ngay thẳng, công minh
Phải nghe lời dịu dàng khiêm tốn.
Ưa thanh bần, dễ dàng chịu đựng
Ít bận rộn, vui đời giản dị
Chế ngự giác quan và thận trọng
Không liều lĩnh, chẳng mê tục lụy
Không chạy theo điều quấy nhỏ nhoi
Mà thánh hiền có thể chê bai
Ðem an vui đến cho muôn loài
Cầu chúng sinh thảy đều an lạc
Không bỏ sót một hữu tình nào
Kẻ ốm yếu hoặc người khỏe mạnh
Giống to lớn hoặc loại dài cao
Cỡ trung bình, hoặc ngắn, nhỏ, thô
Có hình tướng hay không hình tướng
Ở gần ta hoặc ở nơi xa
Ðã sinh rồi hoặc sắp sinh ra
Cầu cho tất cả đều an lạc.
Với những ai bất luận ở đâu
Không lừa dối, chẳng nên khinh dễ
Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ
Ðừng mưu toan gây khổ cho nhau
Như mẹ hiền thương yêu con một
Dám hy sinh bảo vệ cho con
Với muôn loài ân cần không khác
Lòng từ ái như biển như non
Rải tâm từ khắp cả vũ trụ
Mở rộng lòng thương không biên giới
Tầng trên, phía dưới, và khoảng giữa
Không vướng mắc, oán thù, ghét bỏ
Khi đi, khi đứng hoặc nằm ngồi
Những lúc tinh thần được tỉnh táo
Luôn phát triển dòng chính niệm nầy
Lối sống từ bi đẹp nhất đời
Ðừng để lạc vào nơi mê tối
Ðủ giới đức trí tuệ cao vời
Và dứt bỏ lòng tham dục lạc
Ðược như thế thoát khỏi luân hồi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (Chuông)

Ngày Đêm An Lành
Nguyện ngày an lành đêm an lành.
Đêm ngày sáu thời thường an lành.
Tất cả các thời đều an lành.
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ Xả Từ Bi đều thấm nhuần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần)

Bốn Thệ Nguyện của Hành Giả
Chúng sanh không số lượng
Thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận
Thệ nguyện đều dứt sạch
Pháp tu không
kể xiết.
Thệ nguyện đều thực hành. 
Phật đạo không gì hơn
Thệ nguyện đều viên thành.
Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm
(3 lần, C)

Nương Tựa Phật

        Con về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí huệ cho con trong cuộc đời.
        Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp cho con trong cuộc đời.
        Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ đề. (C)

Nương Tựa Pháp

        Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
        Đã về nương tựa Pháp, con đang học hỏi và tu tập con đường Thánh có tám làn xe tương tức với nhau gồm có: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định.
        Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. (C)

Nương Tựa Tăng

        Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
        Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt, và nâng đỡ trên con đường thực tập.
        Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (C)

Hồi Hướng

Trì tụng Kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.
Nguyện sanh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sanh
Chư Phật và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành.
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sanh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành. (C)

Cùng nhau đứng lên phát nguyện tinh tấn và lạy tạ Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật Đà Da. (C, 1 lạy).
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt Mạ Da (C, 1 lạy).
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya (C, 1 lạy).

Hồi Hướng Công Đức
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm,
tùy theo chỗ ở thường an lạc.
(3 lần, C,C,C)

 

Nghi Thức Phật Đản

dfd75b69-bb3d-4427-a5c9-7425b6e1bc92

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)

Dâng Hương

Xin tốt như hoa sen
rạng ngời như Bắc đẩu
xin quay về nương tựa
bậc Thầy của nhân thiên.
Hương đốt khói trầm xông ngát
kết thành một đóa tường vân,
đệ tử đem lòng thành kính
cúng dường chư Phật mười phương
giới luật chuyên trì nghiêm mật
công phu thiền định tinh cần
tuệ giác hiện dần quả báu
dâng thành một nén tâm hương.      

        Chúng con kính dâng hương lên chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, chư hộ pháp, thiện thần, chứng minh lòng thành kính của chúng con. (Chuông)

Kính đảnh lễ Tam Bảo
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)

Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

ĐỨC PHẬT

“Đức Phật Thế Tôn;
bậc Thầy lãnh đạo tâm linh an bình và cao thượng của chúng con;
bậc Thầy xứng đáng nhất để được cúng dường;
bậc Thầy hiểu biết và thương yêu;
bậc Thầy có đầy đủ công hạnh và tuệ giác;
bậc Thầy đã đạt được an vui và giải thoát toàn vẹn;
bậc Thầy hiểu thấu thế gian;
bậc Thầy có khả năng điều phục được con người;
bậc Thầy của cả hai giới thiên và nhân;
bậc Thầy đã giác ngộ và tỉnh thức tròn đầy;  
bậc Thầy đáng được thế gian tôn sùng và quý kính nhất trên đời.” (C)

Kính Lễ Đức Phật:

Chí tâm kính lễ:Từ cung trời Đâu Suất,
báo mộng cho Ma Gia,
cưỡi voi trắng sáu ngà,
đi vào trong thai mẹ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Chuông, 1 lạy)Chí tâm kính lễ:Sinh dưới cây vô ưu,
được hai dòng nước tắm,
bước bảy bước hoa sen,
dõng dạc nói lên rằng:
"Người giác ngộ tối thắng."
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Chuông, 1 lạy)Chí tâm kính lễ:Bốn mươi chín ngày đêm,
thiền tọa rất chuyên cần,
đạt thành quả giác ngộ,
dưới ánh sao mai sáng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Chuông, 1 lạy)Chí tâm kính lễ:Suốt bốn mươi lăn năm,
Nói pháp Khổ, Diệt Khổ
đem lại nhiều an lành
cho nhân gian trần thế.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Chuông, 1 lạy)Chí tâm kính lễ:Tám mươi tuổi vừa mãn,
Phật nhập vào Niết bàn,
dưới hai cây song thọ,
để Xá lợi trần gian.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Chuông, 1 lạy)Chí tâm kính lễ:Bậc đạo Sư tâm linh
Thầy của trời và người
Cha lành trong các cõi
đem lợi lạc quần sanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Chuông, 1 lạy)

Bốn Thệ Nguyện của Hành Giả
Chúng sanh không số lượng
Thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận
Thệ nguyện đều dứt sạch
Pháp tu không
kể xiết.
Thệ nguyện đều thực hành. 
Phật đạo không gì hơn
Thệ nguyện đều viên thành.

Hồi Hướng
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
đệ tử và chúng sanh
đều trọn thành Phật đạo.
(C, C, C)


NGHI THỨC TỤng NiỆm HÀng NgÀy

(Thiền tập 10 phút)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Dâng Hương
Xin tốt như hoa sen
rạng ngời như Bắc đẩu
xin quay về nương tựa
bậc Thầy của nhân thiên.

Hương đốt khói trầm xông ngát
kết thành một đóa tường vân,
đệ tử đem lòng thành kính
cúng dường chư Phật mười phương
giới luật chuyên trì nghiêm mật
công phu thiền định tinh cần
tuệ giác hiện dần quả báu
dâng thành một nén tâm hương.
Chúng con kính dâng hương lên chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, chư hộ pháp, thiện thần, chứng minh lòng thành kính của chúng con.

Kính đảnh lễ Tam Bảo
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương.
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương.
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương.

Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

Tâm Kinh Tuệ Giác Qua Bờ
Avalokita
Khi quán chiếu sâu sắc
Với tuệ giác qua bờ,
Bỗng khám phá ra rằng:
Năm uẩn đều trống rỗng.
Giác ngộ được điều đó,
Bồ-tát vượt ra được
Mọi khổ đau ách nạn.(C)
“Này Śāriputra,
Hình hài này là không,
Không là hình hài này;
Hình hài chẳng khác không,
Không chẳng khác hình hài.
Điều này cũng đúng với
Cảm thọ và tri giác,
Tâm hành và nhận thức. (C)
“Này Śāriputra,
Mọi hiện tượng đều không,
Không sinh cũng không diệt,
Không có cũng không không,
Không dơ cũng không sạch,
Không thêm cũng không bớt. (C)
“Cho nên trong cái không,
Năm uẩn đều không thể
Tự riêng mình có mặt.
Mười tám loại hiện tượng
Là sáu căn, sáu trần
Và sáu thức cũng thế;
Mười hai khoen nhân duyên
Và sự chấm dứt chúng
Cũng đều là như thế;
Khổ, tập, diệt và đạo
Tuệ giác và chứng đắc
Cũng đều là như thế. (C)
“Khi một vị bồ-tát
Nương tuệ giác qua bờ
Không thấy có sở đắc
Nên tâm hết chướng ngại.
Vì tâm hết chướng ngại
Nên không còn sợ hãi,
Đập tan mọi vọng tưởng,
Đạt niết-bàn tuyệt hảo. (C)
Chư Phật trong ba đời
Nương tuệ giác qua bờ
Đều có thể thành tựu
Quả chánh giác toàn vẹn. (C)
“Vậy nên phải biết rằng
Phép tuệ giác qua bờ
Là một linh chú lớn,
Là linh chú sáng nhất,
Là linh chú cao tột,
Không có linh chú nào
Có thể so sánh được.
Là tuệ giác chân thực
Có khả năng diệt trừ
Tất cả mọi khổ nạn. (C)
Vậy ta hãy tuyên thuyết
Câu linh chú qua bờ:
Gate, gate, pāragate,
pārasamgate, bodhi, svaha!” (3 lần, C)

Đức Phật
“Đức Phật Thế Tôn;
bậc Thầy lãnh đạo tâm linh an bình và cao thượng của chúng con;
bậc Thầy xứng đáng nhất để được cúng dường;
bậc Thầy hiểu biết và thương yêu;
bậc Thầy có đầy đủ công hạnh và tuệ giác;
bậc Thầy đã đạt được an vui và giải thoát toàn vẹn;
bậc Thầy hiểu thấu thế gian;
bậc Thầy có khả năng điều phục được con người;
bậc Thầy của cả hai giới thiên và nhân;
bậc Thầy đã giác ngộ và tỉnh thức tròn đầy;  
bậc Thầy đáng được thế gian tôn sùng và quý kính nhất trên đời.” (Chuông)

Giáo Pháp
“Giáo Pháp của Đức Thế Tôn do chính Ngài khéo thuyết giảng,
rất thiết thực hiện tại,
có giá trị vượt thoát thời gian,
có khả năng chuyển hóa thân tâm,
có khả năng dập tắt các phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, v. v...
Nương vào Phật pháp, người trí nào cũng có thể tự mình tu tập,
thông đạt giáo pháp,
đến để thấy,
đến để nghe,
đến để hiểu,
đến để thực hành, 
đến để thưởng thức những hoa trái an vui và giải thoát ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.” (Chuông)

Tăng Thân
“Tăng thân của Đức Thế Tôn; tức
Đoàn thể mà chúng con đang quay về nương tựa,
Đoàn thể chúng con đang đi trên đường tốt đẹp,
Đoàn thể chúng con đang đi trên đường chính trực,
Đoàn thể chúng con đang đi trên đường chân chánh,
Đoàn thể chúng con đang đi trên đường thích hợp,
Đoàn thể chúng con đang đi trên đường thánh thiện,
Đoàn thể gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả (1),
Đoàn thể xứng đáng được cúng dường,
Đoàn thể xứng đáng được quy kính,
Đoàn thể xứng đáng được tôn sùng,
Đoàn thể xứng đáng được ngưỡng mộ,
là ruộng phước quý hóa nhất trên đời cho chúng con gieo trồng.”(2) (Chuông)

Giới Pháp
“Giới pháp của Đức Thế Tôn,
Luật nghi (Vinaya) - Chánh niệm mà chúng con đang hành trì;
là giới thân (sīla-kaya) nguyên vẹn,
là giới thân không bao giờ bị sứt mẻ,
là giới thân không bao giờ bị nhiễm ô,
là giới thân không bao giờ bị tỳ vết,
là giới thân không bao giờ bị hỗn tạp,
là giới thân được người trí khen ngợi và ngưỡng mộ,
là giới thân có công năng bảo vệ tự do,
là giới thân đưa tới không sợ hãi,
là giới thân đưa tới chánh định,
là giới thân đưa tới tuệ giác,
là giới thân đưa tới giải thoát và hạnh phúc đời đời.” (3) (Chuông)

Quán chiếu Thân, Tâm, và Nghiệp
“Tôi phải già, tôi không thể nào tránh khỏi cái già;
Tôi phải bệnh, tôi không thể nào tránh khỏi cái bệnh;
Tôi phải chết, tôi không thể nào tránh khỏi cái chết;
Tất cả những gì do thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp của tôi tạo tác và gây ra, tôi không thể nào xalìavà buông bỏ chúng, dù đó là nghiệp thiện, hay nghiệp bất thiện;
Ý thức rằng nghiệp thiện tôi tiếp tục duytrì và phát triển; nghiệp bất thiện tôi cố gắng nhận diện và chuyển hóa;
Tất cả những người thân, người thương, và những gì tôi trân quý hôm nay, một mai này tôi chắc chắn sẽ phải xa lìa và buông bỏ, tôi không thể nào tránh thoát khỏi sự xa lìa và buông bỏ ấy.” (Chuông)

Bài hát Thân Tâm tự tại
"Thân này không phải là tôi,
Tôi không kẹt vào nơi thân ấy,
Tôi là sự sống thênh thang,
Chưa bao giờ từng sinh,
cũng chưa bao giờ từng diệt.
Nhìn kia! Biển rộng trời cao,
Muôn vàn tinh tú lao xao.
Tất cả biểu hiện cùng tôi
từ nguồn linh tâm thức,
từ muôn đời tôi vẫn tự do.
Tử sinh là cửa ngõ ra vào,
tử sinh là trò chơi cút bắt.
Hãy cười cùng tôi,
Hãy thở cùng tôi,
Hãy niệm Phật cùng tôi,
Hãy thiền tập cùng tôi." (5) (Chuông)

Nương Tựa Phật
Con về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí huệ cho con trong cuộc đời.
          Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp cho con trong cuộc đời.
          Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ-đề. (Chuông)

Nương Tựa Pháp
       Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
       Đã về nương tựa Pháp, con đang học hỏi và tu tập con đường Thánh có tám làn xe tương tức với nhau gồm có: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định.
       Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. (Chuông)

Nương Tựa Tăng
       Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
       Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt, và nâng đỡ trên con đường thực tập.
       Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (Chuông)

Hồi Hướng
Trì tụng Kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.
Nguyện sanh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sanh
Chư Bụt và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành.
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sanh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành.
(C, C)


Đứng lên phát nguyện tinh tấn và lạy tạ Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà.
Nam Mô Phật Đà Da
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp.
Nam Mô Đạt Mạ Da
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn.
Nam Mô Sanghaya

 

Nghi thỨc Ăn cƠm chÁnh niÊm (6)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
(Xin đại chúng chấp tay cùng đọc tụng):

        Chúng con đem hết lòng thành kính xin cúng dường cha và mẹ.
        Chúng con đem hết lòng thành kính xin cúng dường chư Phật và chư vị Bồ Tát.
        Chúng con đem hết lòng thành kính xin học, hiểu, và hành trì giáo Pháp vi diệu.
        Chúng con đem hết lòng thành kính xin cúng dường Tăng Đoàn.
        Chúng con đem hết lòng thành kính xin tri ơn và nhớ ơn những Vị thí chủ hảo tâm đã, đang, và sẽ góp phần hộ trì Tam Bảo và cúng dường bữa cơm cho đại chúng hôm nay.
        Chúng con đem hết lòng thành kính xin tri ơn và bảo hộ những nơi chúng con sinh ra, lớn lên, tu học, sinh sống, và làm việc.
        Chúng con đem hết lòng thành kính xin góp phần cầu nguyện và hồi hướng phước đức này lên khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
        (Vị Sám Chủ lấy 1 ít cơm để vào chén và chú nguyện. Sau đó vị thị giả đem chén cơn ra để cúng thí chúng sanh, và đọc ngâm bài kệ:)

533354_138335952957755_100003440547068_71734_239518722_n

        "Bằng giọt nước cam lồ,
        bằng tấm lòng từ bi,
        nay đem bố thí cơm này,
        Ước mong tất cả các loài an vui."       
Vị Chủ Sám xướng bài kệ: Đức Thế Tôn dạy rằng: "Trong khi ăn cơm chánh niệm, chúng ta phải nhớ thực tập năm điều quán tưởng dưới đây. Đại chúng, khi nghe tiếng chuông, xin nhiếp tâm cùng nhau đọc, tụng."

  1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, của muôn loài và công phu lao tác.

  2. Xin tập ăn trong chánh niệm và lòng biết ơn để xứng đáng thọ dụng thứ ăn này.

  3. Khi ăn, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực.

  4. Xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu được khổ đau của muôn loài, bảo hộ trái đất và chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường.

  5. Vì muốn xây dựng tăng thân, nuôi dưỡng tình huynh đệ và thực tập con đường hiểu và thương nên chúng con xin thọ dụng thứ ăn này.

Hồi hướng
"Thọ nhận thức ăn này,
Cầu nguyện cho tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo."

        Vị sám Chủ sướng lên: "Cung thỉnh Đại chúng thọ trai. Đại chúng cùng đọc lớn. " A Di Đà Phật."

        Kính mời Đại chúng cùng nhau dùng cơm thân mật."

Nghi thức hôn lễ (7)


(Thiền tập 10 phút)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)

Dâng Hương
Xin tốt như hoa sen
rạng ngời như Bắc đẩu
xin quay về nương tựa
bậc Thầy của nhân thiên. (C)
Hương đốt khói trầm xông ngát
kết thành một đóa tường vân,
đệ tử đem lòng thành kính
cúng dường chư Phật mười phương
giới luật chuyên trì nghiêm mật
công phu thiền định tinh cần
tuệ giác hiện dần quả báu
dâng thành một nén tâm hương.
Chúng con kính dâng hương lên chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, chư hộ pháp, thiện thần, chứng minh lòng thành kính của chúng con.

Kính Đảnh Lễ Tam Bảo
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương.
(C, 1 lạy)

Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương.
(C, 1 lạy)

Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương.
(C, 1 lạy)

Khai thi kệ
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

Ngày Đêm An Lành
Nguyện ngày an lành đêm an lành.
Đêm ngày sáu thời thường an lành.
Tất cả các thời đều an lành.
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ Xả Từ Bi đều thấm nhuần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3 lần, C)

Khai Thị
 Hôm nay đại chúng tập họp để hộ niệm cho lễ thành hôn của các Phật tử ... và ... Xin mọi người giữ chánh niệm và theo dõi hơi thở khi nghe tiếng chuông gia trì. (Chuông)
Các Phật tử ............... và ................. đứng dậy, ra đứng chắp tay trình diện trước Tam Bảo. Nghe lời xướng và tiếng chuông thì lạy xuống một lạy:

Lạy Tạ Ơn
Phật tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Phật tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Phật tử mang ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tác thành cho, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Phật tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(CC)
Xin Phật tử nam.....................Phật tử nữ.........................., xin quỳ xuống.
Xin đại chúng lắng lòng nghe. Đây là lúc các Phật tử ... và ... phát nguyện sống cuộc sống lứa đôi theo giáo pháp của Bụt. Người Phật tử thấy mình không phải là những cá nhân biệt lập với tổ tiên và dòng họ, mà thấy mình là một sự tiếp nối, đại diện cho tất cả những thế hệ đi trước. Tất cả những hành động và phong độ sinh hoạt của mình trong hàng ngày không phải chỉ để nhằm đến mục đích thỏa mãn những nhu yếu tinh thần và thể chất cho cá nhân mình, mà cũng còn là để thực hiện ước vọng của dân tộc, của giống nòi và của dòng họ, và cũng là để chuẩn bị cho những thế hệ con cháu kế tiếp. Mục đích của cuộc sống lứa đôi là để làm cho tiếp nối dòng sinh mạng của tổ tiên nơi những thế hệ con cháu sau này. Đây là nhiệm vụ chính của mình và cũng là điều mà các đương sự phải tâm niệm mỗi ngày trong từng giây phút.
Quý vị Phật tử ! Quý vị hãy theo thầy đọc lên năm lời phát nguyện sau đây, và sau mỗi lời nguyện thì theo tiếng chuông lạy trước Tam Bảo một lạy:
Điều phát nguyện thứ nhất: Chúng con nguyện sống đời sống hàng ngày sao cho xứng đáng với đạo
đức của tổ tiên và nòi giống chúng con.(C)
Điều phát nguyện thứ hai: Chúng con nguyện sống đời sống hàng ngày sao cho xứng đáng với kỳ vọng mà tổ tiên và giống nòi đặt nơi mỗi chúng con.(C)
Điều phát nguyện thứ ba: Chúng con nguyện nương vào nhau, xây dựng cho nhau bằng tình thương, sự tin cậy, sự hiểu biết và lòng kiên nhẫn.(C)
Điều phát nguyện thứ tư: Chúng con nguyện thường tự nhắc nhở rằng sự trách móc, sự hờn giận và lý luận chỉ làm hao tổn hòa khí và không giải quyết được gì. Chúng con biết chỉ có sự hiểu biết và lòng tin cậy mới bồi đắp được hạnh phúc và sự an lạc.(C)       
Điều phát nguyện thứ năm: Chúng con nguyện trong đời sống hàng ngày dồn hết tâm lực và phương tiện để xây dựng cho thế hệ con cháu của chúng con trong tương lai. (C)

Huấn Giáo
Các Phật tử! Trước sự chứng minh của Tam Bảo và đại chúng, quý vị đã được phối hợp thành vợ thành chồng trong năm điều phát nguyện.
Những lời phát nguyện này quý vị phải đem ra cùng nhau đọc tụng vào ngày trăng tròn mỗi tháng trước bàn thờ Tam Bảo. Tam Bảo sẽ gia hộ cho các Phật tử có đủ sáng suốt, có đủ hiểu biết và thương yêu để xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình, làm nền tảng cho sự tiếp nối công trình của tiền nhân và sự xây dựng cho những thế hệ hậu lai. Xin đại chúng chắp tay niệm Bụt theo phương pháp trì danh nhất tâm bất loạn để hộ niệm cho cuộc phối hợp này được thành tựu đẹp đẽ và bền vững.     

Lạy Nhau
Bây giờ đây là lúc hai người mới cưới quay mặt lại với nhau và lạy nhau hai lạy để biểu lộ niềm cung kính đối với nhau. Trong truyền thống nước ta, vợ chồng phải biết kính trọng nhau như những người khách quý (tương kính như tân). Tình yêu và sự cam kết của quý vị được xây dựng trên nền tảng của sự tương kính đó.

Trao Nhẫn và Nói Lời Ước Nguyện
Bây giờ đến lúc hai người mới cưới quỳ lên, trao nhẫn cho nhau và nói với nhau lời nguyện ước, trước sự chứng giám của Tam Bảo.
Lời Giáo Huấn và Chúc Tụng của Đại Diện Phụ Huynh
Đại chúng cùng tụng Ba Nương Tựa và hồi hướng. 

Nương Tựa Phật
          Con về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí huệ cho con trong cuộc đời.
          Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp cho con trong cuộc đời.
          Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ-đề. (C)

Nương Tựa Pháp
          Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
          Đã về nương tựa Pháp, con đang học hỏi và tu tập con đường Thánh có tám làn xe tương tức với nhau; gồm có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định.
          Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. (C)

Nương Tựa Tăng
          Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
          Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt, và nâng đỡ trên con đường thực tập.
          Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (C)

15. Hồi Hướng
Trì tụng Kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
 Phiền não xin nguyện đoạn
          Quả Phật xin chứng nên. (CCC)

Đứng lên phát nguyện tinh tấn và lạy tạ Tam Bảo
          Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tĩnh giác, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật Đà Da. (1 lạy, chuông )

          Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tĩnh giác, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt Mạ Da. (1 lạy, chuông )

          Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tĩnh giác, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya. (1 lạy, chuông )

Nghi Thức Ba Nương Tựa Năm Điều Đạo Đức

(Thiền tập 15 phút)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông).

Dâng Hương
Xin tốt như hoa sen
rạng ngời như Bắc đẩu
xin quay về nương tựa
bậc Thầy của nhân thiên. (C)
Hương đốt khói trầm xông ngát
kết thành một đóa tường vân,
đệ tử đem lòng thành kính
cúng dường chư Phật mười phương
giới luật chuyên trì nghiêm mật
công phu thiền định tinh cần
tuệ giác hiện dần quả báu
dâng thành một nén tâm hương.      
Chúng con kính dâng hương lên chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, chư hộ pháp, thiện thần, chứng minh lòng thành kính của chúng con.

Kính đảnh lễ Tam Bảo
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (C, 1 lạy)
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (C, 1 lạy)
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (C, 1 lạy)

Khai thi kệ
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

Ngày Đêm An Lành
Nguyện ngày an lành đêm an lành.
Đêm ngày sáu thời thường an lành.
Tất cả các thời đều an lành.
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ Xả Từ Bi đều thấm nhuần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3 lần, C)


       Đọc Tụng Ba Nương Tựa

Nương Tựa Phật
        Con về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí huệ cho con trong cuộc đời.
        Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp cho con trong cuộc đời.
        Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ-đề. (C)

Nương Tựa Pháp
        Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

        Đã về nương tựa Pháp, con đang học hỏi và tu tập con đường Thánh có tám làn xe tương tức với nhau; gồm có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định.

        Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. (C)

Nương Tựa Tăng
        Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

        Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt, và nâng đỡ trên con đường thực tập.

        Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (C)

Hải Đảo Tự Thân
Quay về nương tựa
hải đảo tự thân.
Chánh niệm là Phật,
soi sáng xa gần.
Hơi thở là Pháp,
bảo hộ thân tâm.
Năm Uẩn là Tăng,
phối hợp tinh cần.
Thở vào thở ra
là hoa tươi mát,
là núi vững vàng.
Nước tĩnh lặng chiếu.
Không gian thênh thang. (C)
 

Đọc Tụng Năm Điều Đạo Đức

1. Điều Đạo Đức Thứ Nhất
        Chúng ta ý thức tôn trọng sự sống của muôn loài chúng sinh, trong đó có con người, con vật, thậm chí có cỏ, cây,hoa, lá, đất, đá, v.v… Chúng ta không sát hại, chặt, đốt, và phá phách núi rừng, sông ngòi, ao, hồ, và biển cả.
        Thực tập điều đạo đức thứ nhất có nghĩa là; chúng ta ý thức chăm sóc nuôi dưỡng tình thương yêu đối với muôn loài. Khi hiểu và thực tập được như vậy, chúng ta có thể góp phần bảo vệ môi sinh và môi trường sống cho muôn loài, và góp phần xây dựng một hành tinh sạch, xanh, và đẹp.
        Đây là điều thực tập đạo đức thứ nhứt. Trong thời gian qua, chúng ta hãy cố gắng học hỏi và hành trì điều đạo đức thứ nhứt này cho trọn vẹn. (Chuông, thở vào và ra)

2. Điều Đạo Đức Thứ Hai
        Chúng ta ý thức tôn trọng tài sản, di sản, khoáng sản, và lâm sản của công và của tư, trong đó có vàng, bạc, đá quý, v.v...Chúng ta không trộm cắp và không chiếm đoạt của cải của người khác.
        Thực tập điều đạo đức thứ hai có nghĩa là; chúng ta ý thức rải tâm bố thí cho những người bần cùng, neo đơn, và nghèo khổ. Chúng ta khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên vừa phải để cho các thế hệ con cháu của chúng ta tiếp tục nương nhờ. Khi hiểu và thực tập được như vậy, chúng ta có thể góp phần bảo vệ, duy trì, và phát triển đức hạnh, giàu sang, và hưng thịnh cho gia đình, cho dòng họ, và cho cả xã hội.
        Đây là điều thực tập đạo đức thứ hai. Trong thời gian qua, chúng ta hãy cố gắng học hỏi và hành trì điều đạo đức thứ hai này cho trọn vẹn. (Chuông, thở vào và ra)

3. Điều Đạo Đức Thứ Ba
        Chúng ta ý thức tôn trọng sự hạnh phúc toàn vẹn của gia đình, trong đó có vợ chồng và con cái. Chúng ta không lạm dụng tình dục của trẻ em và không xâm phạm tiết hạnh của người khác. Để giữ vững hạnh phúc của gia đình, khi có vợ hoặc có chồng rồi, chúng ta chỉ quan hệ tình dục với người vợ hoặc người chồng hợp pháp của mình mà thôi.
        Thực tập điều đạo đức thứ ba có nghĩa là; chúng ta ý thức bảo vệ hạnh phúc của cha, mẹ, vợ, chồng, và con cái. Khi hiểu và thực tập được như vậy, chúng ta có thể góp phần đem lại an lạc, niềm vui, và tiếng thơm cho gia đình, cho dòng họ, và cho cả xã hội. 
        Để tiếp nối dòng dõi của Tông Đường,người cư sĩ nên có vợ, có chồng, có con, và có cháu. Tuy nhiên, trừ các trường hợp, người cư sĩ phát nguyện sống đời sống độc thân để lo chăm sóc gia đình và những người thân, người thương của mình.  
        Để tiếp nối dòng dõi của các bậc Thánh, để kế thừa, truyền thừa, và thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, thì người xuất sĩ phải tận dụng dành nhiều thời gian cho việc tu học, hoằng dương chánh pháp, và giúp đỡ đời sống tâm linh cho nhiều người.
        Những ai phát nguyện sống đời sống xuất gia và giữ gìn thân tâm thanh tịnh, thì họ không bị gia đình và con cái ràng buộc.
        Đây là điều thực tập đạo đức thứ ba. Trong thời gian qua, chúng ta hãy cố gắng học hỏi và hành trì điều đạo đức thứ ba này cho trọn vẹn. (Chuông, thở vào và ra)

4. Điều Đạo Đức Thứ Tư
        Chúng ta ý thức tôn trọng sự thật và quý kính mọi người, trong đó có ông, bà, cha, mẹ, thầy, bạn, v.v… Chúng ta tránh nói dối, nói vu khống, nói thô ác, và tránh nói những chuyện vu vơ. Ý thức rằng chúng ta không nên nói những nguồn tin mập mờ và không rõ ràng, không nói những lời mong cầu và lợi dưỡng, không nói những lời gây chia rẽ, mất hoà hợp, và mất đoàn kết.(8)
        Thực tập điều đạo đức thứ tư có nghĩa là; chúng ta ý thức nói những lời chân thật, chân chánh, những lời nói tin tưởng, hoà giải, và hoà nhã, những lời nói từ ái, dịu ngọt, dễ nghe, và dễ thương, những lời nói có giá trị hữu ích xây dựng và đem lại niềm tin, uy tín, hoà hợp, đoàn kết, và tình huynh đệ đích thực cho gia đình, dòng họ, học đường, và cho cả xã hội.
        Đây là điều thực tập đạo đức thứ tư. Trong thời gian qua, chúng ta hãy cố gắng học hỏi và hành trì điều đạo đức thứ tư này cho trọn vẹn. (Chuông, thở vào và ra) 

5. Điều Đạo Đức Thứ Năm
        Chúng ta ý thức tôn trọng sự yên tĩnh, tịch tĩnh, vững chãi, và thảnh thơi cho số đông, trong đó có mình, những người thân, người thương của mình, và những người hàng xóm. Chúng ta không uống các chất say, không hút thuốc lá, không chơi games bạo lực, không xem phim, internet, tranh, ảnh khiêu dâm và đồi trụy, đặc biệt là, chúng ta tuyệt đối không sử dụng các chất ma túy. Trừ trường hợp, các chất ma túy được sử dụng trong y khoa, thì chúng ta được phép dùng.
        Thực tập điều đạo đức thứ năm một cách tinh chuyên, chúng ta có thể bảo vệ thân thể của chúng ta khỏe mạnh,tinh thần minh mẫn và sáng suốt. Khi hiểu và thực tập được như vậy, chúng ta có thể góp phần xây dựng và đem lại niềm tin và uy tín, an vui và hạnh phúc cho gia đình, cho dòng họ, và cho cả xã hội.
        Đây là điều thực tập đạo đức thứ năm. Trong thời gian qua, chúng ta hãy cố gắng học hỏi và hành trì điều đạo đức thứ năm này cho trọn vẹn. (Chuông, thở vào và ra)
        Nhờ thực tập Năm Điều Đạo Đức một cách vững chãi và thích hợp, chúng ta không những giúp cho tự thân và cho tha nhân, mà còn giúp cho tất cả pháp giới chúng sanh trên khắp hành tinh này. Khi hiểu và thực tập được như vậy. chúng ta có thể góp phần bảo vệ môi sinh và môi trường sống cho trái đất này. Xuyên qua sự thực tập tinh chuyên của mình, chúng ta có thể góp phần đem lại hòa bình đích thực cho thế giới nhân loại ngày nay. (9)
        Ba Nương Tựa: Phật, Pháp, Tăng, và Năm Điều Đạo Đức trên đây được đọc tụng là những nền tảng tu học vững chãi và thảnh thơi, là các chất liệu tu tập an vui và hạnh phúc thiết thực cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
        Cứ mỗi thời gian qua và mỗi thời gian sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau đọc tụng lại để nhớ, để ôn lại, để thực tập, và để hành trì Ba Nương Tựa và Năm Điều Đạo Đức càng ngày càng thêm sâu sắc.
        Để tỏ lòng tôn kính Tam Bảo, chúng ta chấp tay búp sen và đồng niệm hồng danh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, C)

Hồi Hướng
Trì tụng Kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
 Phiền não xin nguyện đoạn
        Quả Phật xin chứng nên.
Nguyện sanh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sanh
Chư Bụt và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành.
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sanh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành. (C).

Cùng nhau đứng lên phát nguyện tinh tấn và lạy tạ Tam Bảo
          Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật Đà Da (Chuông, 1 lạy).
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt Mạ Da(Chuông, 1 lạy).

          Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya(Chuông, 1 lạy).

 

NGHI THỨC CÚNG NĂM MỚI

(Thiền tập khoảng 10 phút)
(Quỳ và dâng hương)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. [Chuông]

Dâng Hương

Xin tốt như hoa sen
rạng ngời như Bắc đẩu
xin quay về nương tựa
bậc Thầy của nhân thiên.
Hương đốt khói trầm xông ngát
kết thành một đóa tường vân,
đệ tử đem lòng thành kính
cúng dường chư Phật mười phương
giới luật chuyên trì nghiêm mật
công phu thiền định tinh cần
tuệ giác hiện dần quả báu
dâng thành một nén tâm hương.

Chúng con kính dâng hương lên chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, chư hộ pháp, thiện thần, chứng minh lòng thành kính của chúng con. [C]

Đứng lên và kính đảnh lễ Tam Bảo

Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. [C]
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. [C]
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. [C]

Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. [C]

Tâm Kinh Tuệ Giác Qua Bờ
Avalokita
Khi quán chiếu sâu sắc
Với tuệ giác qua bờ,
Bỗng khám phá ra rằng:
Năm uẩn đều trống rỗng.
Giác ngộ được điều đó,
Bồ-tát vượt ra được
Mọi khổ đau ách nạn.
“Này Śāriputra,
Hình hài này là không,
Không là hình hài này;
Hình hài chẳng khác không,
Không chẳng khác hình hài.
Điều này cũng đúng với
Cảm thọ và tri giác,
Tâm hành và nhận thức.
“Này Śāriputra,
Mọi hiện tượng đều không,
Không sinh cũng không diệt,
Không có cũng không không,
Không dơ cũng không sạch,
Không thêm cũng không bớt.
“Cho nên trong cái không,
Năm uẩn đều không thể
Tự riêng mình có mặt.
Mười tám loại hiện tượng
Là sáu căn, sáu trần
Và sáu thức cũng thế;
Mười hai khoen nhân duyên
Và sự chấm dứt chúng
Cũng đều là như thế;
Khổ, tập, diệt và đạo
Tuệ giác và chứng đắc
Cũng đều là như thế.
“Khi một vị bồ-tát
Nương tuệ giác qua bờ
Không thấy có sở đắc
Nên tâm hết chướng ngại.
Vì tâm hết chướng ngại
Nên không còn sợ hãi,
Đập tan mọi vọng tưởng,
Đạt niết-bàn tuyệt hảo. [C]
Chư Phật trong ba đời
Nương tuệ giác qua bờ
Đều có thể thành tựu
Quả chánh giác toàn vẹn.
“Vậy nên phải biết rằng
Phép tuệ giác qua bờ
Là một linh chú lớn,
Là linh chú sáng nhất,
Là linh chú cao tột,
Không có linh chú nào
Có thể so sánh được.
Là tuệ giác chân thực
Có khả năng diệt trừ
Tất cả mọi khổ nạn.
Vậy ta hãy tuyên thuyết
Câu linh chú qua bờ:
“Gate, gate, pāragate,
pārasamgate, bodhi, svaha!”
[3 lần, C]

 

XUÂN và VÍA DI LẶC

Mùng Một đầu Xuân Ngài Đản Sanh,
Vía Đức Di Lặc thật an lành,
Ngài hoan hỷ hiện thân Bồ Tát,
Chúng con cầu nguyện với lòng thành.

Ngày mới đầu năm Di Lặc sanh,
Với nhiều hạnh tốt, tâm an lành,
Chúng con thành kính dâng lên Phật,
Cầu nguyện bình an khắp chúng sanh.

Xuân mới cho đời thêm sắc tươi,
Già trẻ hân hoan nở nụ cười.
Người người nhà nhà cùng tu tập,
Đón mừng Xuân Mới tâm an vui.

An trú niềm tin trong chánh pháp,
Hành giả an nhiên nở nụ cười,
Vững chãi thảnh thơi trong tu tập.
Mừng Xuân Hiện tại thế là vui.

Ánh Xuân tỏa sáng khắp chúng sinh
Cho đàn em trẻ sống an bình
Cho quê hương mình luôn hạnh phúc
Thành thị thôn quê được thái bình.

Hôm nay, Xuân về nụ hoa nở
Hôm mai, Xuân đến nụ hoa tàn.
Giấc mộng đời người trong chốc lát
Buông bỏ tranh giành sống bình an.

Xuân đến nhắn nhủ lời tiên tri,
Như thầm ước nguyện tiễn Đông đi,
Vạn vật vô thường đều chuyển biến,
Chỉ có Xuân Tâm đẹp trường kỳ.

Xuân về trên khắp quê hương
Cho nhà hạnh phúc cho người thảnh thơi.
Tâm xuân hiển hiện muôn nơi,
Tỏa sáng ánh đạo cho đời thêm Xuân.

Xuân An Vui mang nghĩa thiên thu,
Hành trì Phật pháp với tâm tu,
Chúng con thành kính và quy ngưỡng,
Hướng vọng đài sen Đấng Phụ từ.

Xuân Như Lai có mặt trong ta,
Bằng hạnh tu tập, nguyện độ tha,
Hoằng Pháp khắp nơi không ngăn ngại,
Đem niềm hỷ lạc đến từng nhà. [C]

Ngày Đêm An Lành

Nguyện ngày an lành đêm an lành.
Đêm ngày sáu thời thường an lành.
Tất cả các thời đều an lành. 
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.

Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ Xả Từ Bi đều thấm nhuần.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  [C].

Bốn Lời Thệ Nguyện của vị Hành Giả

Chúng sanh không số lượng
Thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận
Thệ nguyện đều dứt sạch
Pháp tu không kể xiết.
Thệ nguyện đều thực hành.
Phật đạo không gì hơn
Thệ nguyện đều viên thành.

Cùng nhau đứng lên phát nguyện tinh tấn và lạy tạ Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. 
Nam Mô Phật Đà Da. [C, 1 lạy].
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. 
Nam Mô Đạt Mạ Da [C, 1 lạy].
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. 
Nam Mô Sanghaya [C, 1 lạy].

 

Hồi Hướng Công Đức

Nguyện đem công đức này,
hướng về khắp tất cả,
đệ tử và chúng sinh
đều trọn thành Phật đạo.
[C,C,C]


NGHI THỨC TỤNG KINH CẦU AN

(Thiền Tập around 15 minutes)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Dâng Hương
Xin tốt như hoa sen
rạng ngời như Bắc đẩu
xin quay về nương tựa
bậc Thầy của nhân thiên.
Hương đốt khói trầm xông ngát
kết thành một đóa tường vân,
đệ tử đem lòng thành kính
cúng dường chư Phật mười phương
giới luật chuyên trì nghiêm mật
công phu thiền định tinh cần
tuệ giác hiện dần quả báu
dâng thành một nén tâm hương.

Chúng con kính dâng hương lên chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, chư hộ pháp, thiện thần, chứng minh lòng thành kính của chúng con.
Kính đảnh lễ Tam Bảo
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương [Chuông, 1 lạy].
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương [Chuông, 1 lạy].
Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương [Chuông, 1 lạy].

Khai Thi Kệ
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi.

Kinh Phước Đức (10)

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ:
"Thiên và nhân thao thức
Muốn biết về phước đức
Để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy."
Đây là lời dạy của đức Thế Tôn:
"Lánh xa kẻ xấu ác
Được thân cận người hiền
Tôn kính bậc đáng kính
Là phước đức lớn nhất.
"Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là phước đức lớn nhất.
"Có học, có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức lớn nhất.
"Được cung phụng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Được hành nghề thích hợp
Là phước đức lớn nhất.
"Sống ngay thẳng, bố thí,
Giúp quyến thuộc, thân bằng
Hành xử không tỳ vết 
Là phước đức lớn nhất.
"Tránh không làm điều ác 
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành 
Là phước đức lớn nhất.
"Biết khiêm cung lễ độ 
Tri túc và biết ơn 
Không bỏ dịp học đạo 
Là phước đức lớn nhất.
"Biết kiên trì, phục thiện 
Thân cận giới xuất gia 
Dự pháp đàm học hỏi 
Là phước đức lớn nhất.
"Sống tinh cần, tỉnh thức 
Học chân lý nhiệm mầu 
Thực chứng được Niết Bàn 
Là phước đức lớn nhất.
"Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên, 
Là phước đức lớn nhất.
"Ai sống được như thế 
Đi đâu cũng an toàn 
Tới đâu cũng vững mạnh 
Phước đức của tự thân."

Ngày Đêm An Lành
Nguyện ngày an lành đêm an lành.
Đêm ngày sáu thời thường an lành.
Tất cả các thời đều an lành.
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ Xả Từ Bi đều thấm nhuần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật [3 lần]
Bốn Lời Thệ Nguyện của vị Hành Giả
Chúng sanh không số lượng
Thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận
Thệ nguyện đều dứt sạch
Pháp tu không kể xiết.
Thệ nguyện đều thực hành. 
Phật đạo không gì hơn
Thệ nguyện đều viên thành.

Nương Tựa Phật
Con về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí huệ cho con trong cuộc đời.
Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp cho con trong cuộc đời.
Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ đề.

Nương Tựa Pháp
Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
Đã về nương tựa Pháp, con đang học hỏi và tu tập con đường Thánh có tám làn xe tương tức với nhau gồm có: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định.
Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

Nương Tựa Tăng
Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt, và nâng đỡ trên con đường thực tập.
Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài.

Hồi Hướng

Trì tụng Kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.
Nguyện sanh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sanh
Chư Phật và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành.
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sanh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành.

Cùng nhau đứng lên phát nguyện tinh tấn và lạy tạ Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. 
Nam Mô Phật Đà Da. [C, 1 lạy].
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp.
Nam Mô Đạt Mạ Da [C, 1 lạy].
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. 
Nam Mô Sanghaya [C, 1 lạy].

Hồi Hướng Công Đức
Nguyện đem công đức này,
hướng về khắp tất cả,
đệ tử và chúng sinh
đều trọn thành Phật đạo. 
[C,C,C](1) Tu Đà Hoàn (Sotāpanna) có nghĩa là một vị thánh nhập vào dòng thánh thứ nhất gọi là dự lưu hay vị dự lưu. Vị này đã chứng ngộ Đạo (Magga) (i) và Quả (Phala) (ii) của Tu Đà Hoàn (Sotāpanna). Tư Đà Hàm (Sakadāgāmī) có nghĩa là một vị thánh nhập vào dòng thánh thứ hai gọi là vị nhất lai. Vị này đã chứng ngộ Đạo (Magga) (iii) và Quả (Phala) (iv) của Tư Đà Hàm (Sakadāgāmī). A Na Hàm (Anāgāmī) có nghĩa là một vị thánh nhập vào dòng thánh thứ ba gọi là vị bất lai. Vị này đã chứng ngộ Đạo (Magga) (v) và Quả (Phala) (vi) của A Ha Hàm (Anāgāmī). A La Hán (S. Arahanta/ P. Arahant) có nghĩa là một vị thánh nhập vào dòng thánh thứ tư gọi là vị xứng đáng được cúng dường (1/ ứng cúng), vị giết giặt phiền não (2/ sát tặc), vị phá tan các điều ác (3/ phá ác), vị làm cho ma phiền não khiếp sợ (4/ bố ma), vị chấm dứt vòng luân hồi sinh tử (5/ vô sinh). Vị này đã chứng ngộ Đạo (Magga) (vii) và Quả (Phala) (viii) của A La Hán (Arahanta).
(i) và (ii) là một đôi, (iii) và (iv) là một đôi, (v) và (vi) là một đôi, (vii) và (viii) là một đôi, tất cả gồm bốn đôi. Tính từ Đạo và Quả của (i) tới Đạo và Quả của (viii), ta có tổng cộng là bốn đôi và tám vị Thánh Đạo và Quả (Cattāri purisayugāni aṭṭha     purisapuggalā).   

(2) Xem http://langmai.org/phat-duong/thien-mon-nhat-tung/cong-phu-chieu-chu-nhat

(3) As above or see Vietnamese http://langmai.org/phat-duong/thien-mon-nhat-tung/cong-phu-chieu-chu-nhat

(4) Xem Anguttara Nikaya III. 71     http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/budtch/budteach06.htm#_ednref17     → Anattalakkhana Sutta – Kinh Vô Ngã tướng. Or xem Mahāvagga, p. 13; Samyutta Nikāya pt. iii, p. 66.

(5)Xem Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana Sutta
http://phathoc.net/thu-vien/kinh/nam-  truyen/7EC203_kinh_vo_nga_tuong/p1.aspx
http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/nghe-audio/131-thin-ca/1036-hnh-phuc-bay-gi?start=7http://www.youtube.com/watch?v=PdeVCWo5Bis

(6)Chùa Pháp Nhãn, 136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617.
www.phapnhantemple.com  or www.phapnhan.net
Email:phapnhantemple@gmail.com Phone: 512-366-2686

(7)Phap Nhan Temple, 136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617.

(8) Xem Kinh Tạp A Hàm, số 785.

(9)Xem Thích Trừng Sỹ. Con Đường Giáo Dục Phật Giáo. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2009, trang 118-134.

(10) Kinh Phúc Ðức: Kinh này được dịch từ Mahamangala Sutta (Sutta Nipata II) trong tạng Pali. Kinh tương đương trong tạng Hán là phẩm Cát Tường (phẩm thứ 42) của kinh Pháp Cú Thí Dụ (211, tạng kinh Ðại Chính).

__________________________________________________________________________

@ Phap Nhan Temple - Del Valle, TX

W3Counter