Đôi lời Giới thiệu về trang nhà Pháp Nhãn và Chùa Pháp Nhãn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

          Kính bạch chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ,
          Kính thưa quý thiện hữu tri thức gần xa,          
          Đạo Phật, đạo hòa bình, tỉnh thức, và giác ngộ, có mặt trên thế gian này hơn 26 thế kỷ qua. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Người sáng lập ra đạo Phật, cùng với các đệ tử của Ngài, xưa cũng như nay, tất cả đều có chung tâm nguyện hoằng dương chánh pháp và phục vụ nhân sinh.
          Để học theo hạnh nguyện vị tha của Đức Phật và của các hàng đệ tử của Người, chúng con nguyện sống cuộc đời đạo đức và tỉnh thức, vững chãi và thảnh thơi, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, và nguyện đi trên con đường an vui và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại.
          Để tiếp tục tiếp nối, kế thừa, và truyền thừa những việc làm ý nghĩa và thù thắng ấy của quý Ngài, với truyền thông đại chúng, hôm nay chúng con có đủ duyên lành thiết lập trang nhà Pháp Nhãn cùng nhau góp phần đem lại an lạc và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.
          Ở trang nhà này, từ Pháp Nhãn, tiếng Pàli của nó là Cakkhu được tìm thấy trong Tương Ương Bộ (Samyutta Nikaya, V – 420), Kinh Chuyển Pháp Luân(Cakkappavattana Sutta) – Bài Pháp đầu tiên được Đức Thế Tôn thuyết giảng cho 5 anh em của Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như (Aññakoṇḍañña) tại Vườn Lộc Uyển –Sarnath, Ấn Độ. Nhờ lắng nghe và thực hành diệu pháp, chư vị trở thành những vị đệ tử xuất gia đầu tiên  của đức Phật – Vị đạo Sư tâm linh thù thắng cho chư thiên và nhân loại. Họ là năm vị xuất Sĩ đầu tiên trên thế gian này. Tam Bảo bao gồm Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng bảo được hình thành từ đó.
          Trong tiếng Hán-Việt, Pháp Nhãn có 2 từ riêng biệt; Pháp có nghĩa là chánh Pháp (Dhamma), tức lời dạy của Đức Phật; Nhãn (Cakkhu) là con mắt. Vậy, Pháp Nhãn (Dhammacakkhu) có nghĩa là con mắt của chánh Pháp (Dhammacakkhu); Con mắt này không những có cái nhìn đích thực về Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định, mà còn có khả năng thấy được Khổ thánh đế, khổ Tập thánh đế, khổ Diệt thánh đế, và khổ diệt Đạo thánh đế. Từ Pháp Nhãn có các mối tương quan mật thiết với từ Phật NhãnTăng Nhãn.
          Phật Nhãn (Buddhacakkhu) có nghĩa là con mắt của Bậc giác ngộ và tỉnh thức, có khả năng nhìn thẩm thấu về các khía cạnh từ bi, trí huệ, hòa bình, và bình đẳng. Tăng Nhãn (Sanghacakkha) có nghĩa là con mắt của số đông gồm 4 người trở lên, có khả năng nhìn các khía cạnh thanh tịnh, hòa hợp, đoàn kết, đức hạnh, gương mẫu, sáng tạo, nương tựa, soi sáng, nâng đỡ, và động viên trong tinh thần tương trợ, tương thân, tương ái, và tương kính. Con mắt tập thể bao giờ cũng thấy rõ hơn con mắt của cá nhân.
          Như vậy, Phật Nhãn, Pháp Nhãn, và Tăng Nhãn có các mối tương tức với nhau rất mật thiết. Một là ba, và ba là một. Một là tất cả, và tất cả là một. Chúng có thể tạo thành một vòng tròn khép kín hỗ tương với nhau rất chặt chẽ. Trên lộ trình tu học Phật pháp, hướng thượng, và hướng thiện, hướng tới an vui và hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi, chúng ta có khả năng áp dụng và thực hành Phật Nhãn, Pháp Nhãn, và Tăng Nhãn vào trong đời sống hằng ngày để làm lợi lạc cho số đông.
          Chủ đề của trang nhà là Pháp Nhãn Tu Học; Pháp Nhãn ở đây được xem là đại từ chỉ chung cho những ai có đủ duyên tu học, áp dụng, và thực hành giáo pháp của đức Thế Tôn vào trong đời sống hằng ngày của mình để đem lại an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ ở đây trong cuộc sống hiện tại.
          Với những ý nghĩa trên, chúng con mạnh dạn đặt tên cho trang web này là Pháp Nhãn Tu Học thông qua trang mạng www.phapnhantemple.com Nay chúng con xin trân trọng giới thiệu cho tất cả quý vị các hình ảnh, videos, slideshow, blogs, websites, và các bài viết của thầy Thích Trừng Sỹ. Những việc làm này mang nhiều ý nghĩa giá trị và thiết thực, chúng con cố gắng thực hiện để hiến tặng những hoa trái an vui và hạnh phúc cho số đông trên hành tinh này.
          Mặc khác, dựa vào những ý nghĩa đặc thù được thảo luận ở trên, chúng con tiếp tục sử dùng danh hiệu Pháp Nhãn có từ thời Đức Phật đặt tên Chùa là Chùa Pháp Nhãn. Chùa này có diện tích rộng 2 mẫu rưỡi tây (2,50 acres) nằm cách sân bay Austin, Texas khoảng 8 dặm rưỡi (8.5 miles) ở địa chỉ 136 The Ranch Rd. Del Valle, TX 78617. Với tâm nguyện lành và theo gương hộ trì Tam Bảo của Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anāthapindika) và Bà Tỳ Xá Khư (Viśākhā), quý Phật tử hảo tâm  đã pháp tâm mua mảnh đất này cho thầy Trừng Sỹ để làm Chùa và làm nơi tu học Phật pháp cho những người Phật tử và không phải Phật tử gần xa.
          Hiện nay, Chùa Pháp Nhãn được giấy phép chính thức sinh hoạt vào ngày 10 tháng 11 năm 2014. Mặc dù Chùa sinh hoạt nhịp nhàng, nhưng các phương tiện vật chất như Chánh Điện, chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ, chỗ vệ sinh, v.v... còn đơn giản và thiếu thốn. Tuy nhiên, dưới sự tu học và hướng dẫn tận tâm của thầy, nên quý Phật tử có thể gặt hái được nhiều an vui và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại bằng cách hiểu, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày để đem lại lợi ích cho số đông. Danh hiệu của Chùa này do thầy khai sơn được tìm thấy đầu tiên trong lịch sử tên của các ngôi Chùa.
          Nơi đây, chúng con xin trân trọng giới thiệu trang nhà www.phapnhantemple.com và ngôi Chùa Pháp Nhãn cho chư vị gần xa để cùng nhau tu, học, và đem lại an lạc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Cùng với công việc hoằng dương chánh pháp và hộ pháp của chư vị Xuất Sĩ và Cư Sĩ, chúng con xin đóng góp một phần nhỏ vào công việc này để đem lại an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân trên khắp hành tinh này.
          Trong quá trình viết lách, sắp xếp, và trình bày sơ lượt và đơn giản, chúng con không sao tránh khỏi những thiếu sót. Ngưỡng mong chư Tôn đức, chư vị học giả, và hành giả hoan hỷ niệm tình chỉ giáo. Cuối cùng, chúng con thành kính tri ân các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, quý Phật tử thiện tâm, ... những người đã cùng nhau vận chuyển bánh xe chánh pháp của Đức Thế Tôn an trú vững chãi ở trong hiện tại và trong tương lai sáng ngời.

Kính chúc quý liệt vị thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành!

 

@ Phap Nhan Temple - Del Valle, TX

W3Counter