Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Giới Thiệu đôi nét về Thầy Trừng Sỹ

Thầy Thích Trừng Sỹ

         

          Thầy sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
          Năm 1978, thầy xuất gia tại Chùa Linh Nghĩa (Cell Phone: 0905989707), Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam.
          Thầy là đệ tử của Cố Trưởng Lão Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh, viện chủ khai sơn Chùa Linh Nghĩa.
          Thọ giới Sa di tại bổn Tự năm 1989.
          Thọ giới lớn tại Giới Đàn Trí Thủ I tại Chùa Long Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1993.
          Tốt nghiệp Trung Cấp Phật học tại Nha Trang, Khánh Hòa - khóa I hạng II (1990-1994).
          Tốt nghiệp Cử Nhân Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam - Sài Gòn - khóa IV, hạng III (1997-2001).
          Tốt nghiệp Thạc Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ - hạng I (2002-2004).
          Tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ, hạng I (2004-2005).
          Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ (2006 - 2009).   
          Vào năm 2010-2012, Thầy đã sống và hoằng pháp tại chùa Cổ Lâm, thành phố Seattle, tiểu bang Washington, nơi đây Thầy được các giáo Sư và sinh viên của trường đại học Settle, mời thuyết trình các đề tài “Làm thế nào trở thành người tốt trong gia đình” và “Thiền tập” năm 2011. Cũng tại thành phố này, Thầy đã được Hội giáo viên Phật tử Tây Bắc Seattle mời tham gia thuyết trình về đề tài “Mối quan hệ giữa thầy và trò trong giáo dục Phật giáo” năm 2011.
          Năm 2012-2014, Thầy làm giáo thọ tại Chùa Linh Sơn Austin, Leander, Texas. Hiện nay, Thầy làm Trụ Trì Chùa Pháp Nhãn 136 The Ranch RD. Del Valle, TX 78617, giảng dạy Phật pháp, và hoằng Pháp tại Hoa Kỳ.
          Cảm ơn Quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

 

@ Phap Nhan Temple - Del Valle, TX

W3Counter