Pictures Of Pháp Nhãn Temple

*******

 

Tết The Year of The Monkey 2016

...
 

Lễ An Vị Tượng Phật Bổn Sư 2015

...
 


Lễ Vu Lan 2015

 

 

Lễ Via Phật Đản 2015

...
 

 

 

@ Phap Nhan Temple - Del Valle, TX

W3Counter