Hình Ảnh Sinh Hoạt Tại Chùa Pháp Nhãn

*******

 

Lễ Đón Xuân Bính Thìn 2016


...
 

Lễ An Vị Tượng Phật Bổn Sư 2015

...
 


Lễ Vu Lan 2015

 

 

Lễ Via Phật Đản 2015

...
 

 

 

@ Phap Nhan Temple - Del Valle, TX

W3Counter