Bây Giờ Ở Đây - Here And Now

Thơ: Thầy Thích Trừng Sỹ
Phổ nhạc: Đức Hưng (P.D. Tâm Đức)

 

Tạ Ơn Sinh Thành - Tâm Đức
 

 

 

 

@ Phap Nhan Temple - Del Valle, TX

W3Counter